курсові та дипломні


Теми курсових та дипломних робіт для студентів кафедри теорії та технології програмування


3 курс

Науковий керівник професор Нікітченко М.С.

 • Методи та мови специфікації предметних областей.

 • Верифікація програмних систем.

 • Формалізація семантики мови UML.

 • Логічне програмування та його застосування.

 • Темпоральні логіки та їх застосування.

 • Парадигми програмування та їх уточнення.

Науковий керівник доцент Бойко Б.І.

 • Розробка інструментальних засобів ілюстративної графіки для інтерактивних навчальних курсів.

 • Реалізація підсистеми редагування HTML-сторінок для потреб навчального процесу.
 • Розробка файлового менеджера та підсистеми спеціалізованої обробки текстів.

Науковий керівник доцент Волохов В.М.

 • Створення БД у середовищі SQL.

 • Засоби індивідуального створення запитів в СУБД.

 • Безпека інформації. Захист даних.

Науковий керівник доцент Зубенко В.В.

 • Обчислювальність в довільних областях.

 • Темпоральні алгоритми.

Науковий керівник доцент Кузенко В.Ф.

 • Розробка клієнт-серверних систем на основі COM-технології.
 • Розробка клієнт-серверних систем на основі CORBA-технології.
 • Специфікація (UML) та реалізація програмних систем.
 • Специфікація (UML) та реалізація ERP-систем.
 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці програмних систем.
 • CASE-засоби (MicrosoftBorlandIBM Rational), порівняння та використання.
 • CASE-засоби RUP.
 • Розподілені програмні системи (NET Remoting).
 • Розподілені програмні системи (EJB).
 • Web-сервіси NET.
 • Web-сервіси JAVA.
 • Засоби пошуку web-сервісів.
 • Засоби рефлексії COM.
 • Засоби рефлексії CORBA.
 • Засоби рефлексії NET.
 • Взаємодія COM-NET.
 • Взаємодія NET-COM.
 • JAVA-технології: JAVA KMI, JAVA EJB.

Науковий керівник доцент Шкільняк С.С.

 • Розробка графічного матеріалу для електронного посібника.

Науковий керівник асистент Панченко Т.В.

 • Internet – технології.
 • WWW в контексті загальної глобалізації.

 • Застосування Internet.

 • Складання розкладів.

 • Система управління WEB – сайтами.

 • e-education (електронний контроль знань, електронний журнал, наповнення навчальних курсів.

 • e-commerce системи.

 • Портальні системи.

 • Композиційні методи та коректність П3.

 • Технології пошуку інформації в Internet.

 • Менеджмент віддалених розподілених ресурсів (управління, синхронізація і т. д).

 • Internet Data Mining.

 • Розробка системи автоматизованої перевірки програм.

 • Розробка Web-орієнтованої системи підтримки навчального процесу.

 • Аналіз та розробка алгоритмів порівняння вихідних кодів програм.

4 курс

Науковий керівник професор Нікітченко М.С.

 • Методи верифікації вимог.

 • Реалізація композиційно-номінативної рекурсивної мови програмування RECON.
 • Моделювання транспортних областей.

 • Інтерактивні мови та їх формалізація.

Науковий керівник професор Дорошенко А.Ю.

 • Формальні методи аналізу програм.

 • Ефективне розпаралелювання прямих методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 • Використання Grid–технологій для високопродуктивних паралельних обчислень.

Науковий керівник проф. Буй Д.Б.

 • Управління транзаціями в мові SQL.

Науковий керівник професор Лавріщева К.М.

 • Технологія і процеси життєвого циклу (ЖЦ).

 • Стандарти життєвого циклу і підходи до створення моделей ЖЦ.

 • Якість і оцінка показників.

 • Оцінка вартості виготовлення програмних систем.

 • Методи проектування архітектури системи.

Науковий керівник доцент Бойко Б.І.

 • Розробка спеціалізованої візуальної системи конструювання HTML-сторінок
 • Методи конструювання інформаційних систем, що базуються на табличних БД.

 • Синтаксичний аналіз програмних граматик.

 • Прикладне програмування на мережах.

Науковий керівник доцент Волохов В.М.

 • Мережні технології. Протоколи локальних мереж та мережні ОС.

 • Технології “клієнт-сервер” на прикладі програмних продуктів.

Науковий керівник доцент Зубенко В.В.

 • Обчислюваність в довільних областях. Темпоральні алгоритми. Дистанційне навчання на прикладі курсу “Програмування та ОС” .

Науковий керівник доцент Кузенко В.Ф.

 • Розробка клієнт-серверних систем на основі COM-технології.
 • Розробка клієнт-серверних систем на основі CORBA-технології.
 • Специфікація (UML) та реалізація програмних систем.
 • Специфікація (UML) та реалізація ERP-систем.
 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці програмних систем.
 • CASE-засоби (MicrosoftBorlandIBM Rational), порівняння та використання.
 • CASE-засоби RUP.
 • Розподілені програмні системи (NET Remoting).
 • Розподілені програмні системи (EJB).
 • Web-сервіси NET.
 • Web-сервіси JAVA.
 • Засоби пошуку web-сервісів.
 • Засоби рефлексії COM.
 • Засоби рефлексії CORBA.
 • Засоби рефлексії NET.
 • Взаємодія COM-NET.
 • Взаємодія NET-COM.
 • JAVA-технології: JAVA KMI, JAVA EJB.

Науковий керівник доцент Шкільняк С.С.

 • Темпоральні логіки та їх застосування.

 • Властивості неокласичних логік.

 • Властивості модальних логік

Науковий керівник асистент Панченко Т.В.

 • СКБД: можливості, ефективність, оптимізація.

 • Дослідження можливостей Internet.

 • Побудова синтаксичного аналізатора композиційних мов BaCoN, ACoN, ReCoN.

 • Побудова трансляторів з композиційних мов.

 • Складання розкладів.

 • Система управління WEB – сайтами.

 • e-education (електронний контроль знань, електронний журнал, наповнення навчальних курсів.

 • e-commerce системи.

 • Портальні системи.

 • Менеджмент віддалених розподілених ресурсів (управління, синхронізація і т. д).

 • Internet Data Mining.

 • Композиційні методи та коректність П3.

 • Розробка системи автоматизованої перевірки програм.

 • Розробка Web-орієнтованої системи підтримки навчального процесу.

 • Аналіз та розробка алгоритмів порівняння вихідних кодів програм.

5 курс

Науковий керівник професор Нікітченко М.С.

 • Методи верифікації реактивних систем.
 • Методи трансляції мов програмування та побудова транслятора з мови RECON.
 • Розробка та реалізація мов запитів композиційних баз даних.

 • Автоматизація доведень теорем темпоральних логік

 • Дедуктивні методи верифікації програмних систем.

Науковий керівник професор Лавріщева К.М.

 • Методи тестування програмних систем.

 • Моделі надійності і їх використання для оцінки показника надійності програмних систем.
 • Керування проектами.

 • Методологія генеруючого програмування.

 • Мови опису доменів.

 • Інженерія доменів і застосувань.

 • Мова-орієнтоване програмування.

Науковий керівник доцент Бойко Б.І.

 • CASE-засоби конструювання інформаційних систем. Досвід впровадження та використання

 • Засоби обробки зображень, що зберігаються в БД фрагментарно.
 • Розробка системи проектування інтерактивних навчальних курсів з інформаційних технологій.

Науковий керівник доцент Волохов В.М.

 • Технології СУБД на комп’ютерних мережах.

 • Мережні технології. Протоколи локальних мереж та мережні ОС.

 • Технології “клієнт-сервер” на прикладі програмних продуктів.

Науковий керівник доцент Кузенко В.Ф.

 • Розробка клієнт-серверних систем на основі COM-технології.
 • Розробка клієнт-серверних систем на основі CORBA-технології.
 • Специфікація (UML) та реалізація програмних систем.
 • Специфікація (UML) та реалізація ERP-систем.
 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці програмних систем.
 • CASE-засоби (MicrosoftBorlandIBM Rational), порівняння та використання.
 • CASE-засоби RUP.
 • Розподілені програмні системи (NET Remoting).
 • Розподілені програмні системи (EJB).
 • Web-сервіси NET.
 • Web-сервіси JAVA.
 • Засоби пошуку web-сервісів.
 • Засоби рефлексії COM.
 • Засоби рефлексії CORBA.
 • Засоби рефлексії NET.
 • Взаємодія COM-NET.
 • Взаємодія NET-COM.
 • JAVA-технології: JAVA KMI, JAVA EJB.

Науковий керівник доцент Шкільняк С.С.

 • Формальні виведення в неокласичних логіках.

 • Редуктивні властивості логік квазіарних предикатів.

 • Неокласичні числення секвенційного типу.

 • Властивості секвенційних числень.

Науковий керівник доцент Зубенко В.В.

 • Дистанційне навчання на прикладі курсу “Програмування та ОС”

6 курс

Науковий керівник професор Нікітченко М.С.

 • Програмні логіки та їх реалізація.

 • Системи доведень властивостей програм.

Науковий керівник доцент Бойко Б.І.

 • Динамічна генерація запитів до табличних баз даних та інформаційний пошук слабо структурованої інформації.
 • Інструментальні засоби розробки інтерактивних навчальних курсів з інформаційних систем.

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти