Зубенко Віталій Володимирович
Surname: Зубенко

Name: Віталій

Last name: Володимирович

Кандидат фіз.-мат. наук

vvz@unicyb.kiev.ua

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив фaкультет кібернетики КДУ ім.Т.Г.Шевченко у 1974 році. В 1974-1977 рр. навчався в аспірантурі. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію “Елементарні програмні алгебри” (наук. керівник Редько В.Н.). На посаді доцента працює з 1987 року. В 1984-85 рр. був стипендіатом DAAD (Кільський університет, ФРН), в 1996-97 рр. працював за грантом DAAD в Інституті інформатики Кільського університету (Німеччина). В 1997-2000 рр. перебував у докторантурі факультету кібернетики.

Наукові інтереси:

 • основи інформатики та програмування;
 • програмні логіки;
 • інформаційне моделювання;
 • дистанційне навчання.

В.В. Зубенко читає лекції, проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття з наступних нормативних та спеціальних курсів:

 1. «Математична логіка» (2 курс спеціальності Інформатика);
 2. «Теорія алгоритмів та математична логіка» (3 курс спеціальності Прикладна математика);
 3. «Програмування» (1 и 2 курси заочної форми навчання спеціальності Інформатика);
 4. «Інформаційні технології» (5 курс заочної форми навчання спеціальності Інформатика);
 5. с/к «Інформаційне моделювання» (1 курс магістратури заочної форми навчання, спеціальність Інформатика).

Віталій Володимирович є керівником виробничої практики, курсових, бакалаврських та дипломних робіт.

Публікації:

 1. Зубенко В.В. Простые МП-автоматы и прпоблема эквивалентности в некоторых классах LL(п)-грамматик/ В.В. Зубенко // Теория и практика системного программирования. -К.: ИК АН УССР, 1976. – 60-75.
 2. Зубенко В.В. Про проблему рівності в класі детермінованих без контекстних мов/ В.В. Зубенко // ДАН УРСР, сер.А. -К. – 1977, №11. –  с.1048-1051.
 3. Зубенко В.В. Про  скінченно-зворотні магазинні автомати/ В.В. Зубенко // ДАН УРСР, сер.А. -К. – 1978, №9.-с.838 – 841.
 4. Зубенко В.В. О конечно-автоматных отображениях  в частично-коммутативную полугруппу / В.В. Зубенко // Кибернетика. -К. – 1978, №4.-с.37 – 42.
 5. Зубенко В.В. Композиционное программирование и элементарная схематология. / В.В. Зубенко // Системное и теоретическое программирование. Тезизы докл. ІV Всесоюзного симпозиума (31 мая – 2 июня 1983 г.). -Кишинев: Штиница, 1983.- с.170-175.
 6. Редько В.Н.Введение в операционные системы  СМ ЭВМ : Учеб. пособие (гриф, МССО УССР) / В.Н.Редько, А.П.Жежерун, В.В. Зубенко //– К.: ВПЦ “Київський університет”, 1989.- 112  с.
 7. Зубенко В.В. Язык программирования Фоли(Форт+Лисп)/ Описание и реализация. / В.В. Зубенко, А.В.Протасов // Системная информатика. Вып.2. -Новосибирск.: ВО “НАУКА”, 1993.- с.183-215.
 8. Зубенко В.В. Темпоральні процедури та алгоритми в контексті дескриптивних систем / В.В. Зубенко // Вибрані питання програмології. -К.: Наук.світ, 2007.- с.98-110.
 9. Практикум для лабораторних робіт з курсу баз даних на основі MS Access 2003 / Упорядники  А.В.Анісімов, В.В.Зубенко, О.П.Кулябко //– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007.- 192  с.
 10. Зубенко В.В. Про логіку делегувань повноважень / А.В.  Зубенко, В.В. Зубенко // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем, TAAPSD’2007.- c.330.
 11. Зубенко В.В.  Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни. / В.В. Зубенко // Проблеми програмування.- 2008, № 2-3.- c.459-466.
 12. Зубенко В.В.  Информатика как научная   дисциплина. /В.В.Зубенко, Ю.В.Сидоренко //Штучний інтелект.- Донецьк.- 2009. № 1.- с. 5-11.
 13. Зубенко В.В. Про    логіку  делегувань   повноважень / В.В. Зубенко А.В Зубенко,Ю.В.Сидоренко. // Праці міжн. симп. “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)” – Київ:Інститут кібернетики ім..В.М.Глушкова НАН України.- 2009. Т.1.-с.267-272.
 14. Зубенко В.В. К понятию функции как вычислительной процедуре. /  В.В Зубенко Штучний інтелект, № 3-4.- Донецьк.- 2010.
 15. Зубенко В.В. Програмування : навчальний посібник (гриф МОН). / В.В. Зубенко. Л.Л. Омельчук– К.: ВПЦ “Київський університет”,  2011.- 623 с.
 16. Zubenko, V. Applied Program Algebras / V. Zubenko. – Kiel: CAU Kiel, Bericht. – № 8504.- p. 50.
 17. Hoffman, U. Stack Based Dynamic Languages for Intelligent Systems / U. Hoffman, A. Protasov, V. Zubenko // УСиМ. – 1997. – № 3. – C. 59-65.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти