Нікітченко Микола Степанович
Surname: Нікітченко

Name: Микола

Last name: Степанович

Доктор фіз.-мат. наук

nikitchenko@unicyb.kiev.ua

Завідувач кафедри теорії та технології програмування.
Професор, доктор фізико-математичних наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Закінчив Київський державний університет, факультет кібернетики у 1973 році. Працює в університеті з 1973 року.

Професором Нікітченком М.С. розроблено принципово нові математичні формалізми для побудови композиційно-номінативних моделей програм. Ці формалізми інтегрують на єдиній концептуальній платформі теорію програмування з математичною логікою та теорією алгоритмів. Розв’язано проблему А.П. Єршова про визначення та дослідження поняття абстрактної обчислюваності програм. Описано повні класи обчислюваних функцій і композицій над даними різних рівнів абстракції і загальності. Вперше вирішено проблему побудови, аксіоматизації та дослідження ієрархії семантично орієнтованих композиційно-номінативних логік, які суттєво узагальнюють класичні на класи часткових, недетермінованих та інфінітарних предикатів. На основі запропонованої інтегрованої теорії розроблено нові методи побудови надійного програмного забезпечення сучасних інформаційних технологій з широким та адекватним використанням логіко-алгоритмічних методів для перевірки його коректності та ефективності.

Нікітченко М.С. був учасником багатьох міжнародних конференцій у різних країнах світу (Амстердам, Варшава, Гамбург, Кіль, Копенгаген, Москва, Мюнстер, Новосибірськ). Він є одним з організаторів міжнародної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем” (TAAPSD’2004). Був членом програмного комітету Міжнародного конгресу з Формальних методів (Франція, 1999), конференції VDM’90. З 1995 року є членом програмного комітету Міжнародних конференцій з баз даних та інформаційних систем (ADBIS). Є членом редакційної колегії «Журналу з логічного та алгебраїчного програмування» (The Journal of Logic and Algebraic Programming, видавницство ELSEVIER), членом Європейської асоціації Теоретичних комп’ютерних наук (EATCS) та Асоціації Символьної логіки (ASL). В 1992-1996 роках був співголовою Українського відділення  комп’ютерного товариства IEEE.

Професор Нікітченко М.С. працював в Міжнародному інституті інформаційних технологій Університету Об’єднаних Націй (UNU/IIST, 1996) та запрошеним професором Датського Технічного університету (DTU, 1997-1998). Він приймає участь в міжнородних INTAS проектах.

Основні наукові інтереси:

 • Формальні моделі програмування;
 • Мови програмування та мови специфікацій;
 • Формальні методи розробки програм;
 • Логіка предикатів на різних рівнях абстракції;
 • Абстрактна обчислювальність.

Нікітченко М.С. викладає курси «Теорії програмування», «Математичної логіки», «Теорії алгоритмів», «Розробка компіляторів», «Теоретичних основ програмування».

E-mail: nikitchenko@unicyb.kiev.ua

Нікітченко М.С. є автором більше 200 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 1. M.Nikitchenko, S. Shkilniak. Algebra-based Logics of Quasiary Predicates // Specification and Verification of Hybrid Systems: First International Seminar: Proceedings. – Kyiv, 2011 – p. 100–114.
 2. М.С. Нікітченко, О.С.Шкільняк, C.С.Шкільняк. Побудова модальних логік темпорального та епістемічного типу на основі композиційно-номінативного підходу // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 204–211.
 3. М.С. Нікітченко, О.С.Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки кванторно-екваційного рівня // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2011. – Вип. 11. – C. 32–40.
 4. Nikitchenko M.S., Tymofieiev V.G.: Satisfiability Problem in Composition-Nominative Logics. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS’2011, Roznava, Slovakia, November 16-18.– 2011.– pp. 75–80
 5. М.С. Нікітченко, О.С.Шкільняк. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 176–185.
 6. M.S. Nikitchenko.Intensional aspects of main mathematical notions. In:  Contemporary problems of mathematics, mechanics and computing sciences: N.N. Kizilova, G.N. Zholtkevych (eds). Kharkov: Apostrophe Publ. (2011), pp. 183-191.
 7. М.С. Нікітченко, О.С.Шкільняк, C.С.Шкільняк. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 1. – С. 199–206.
 8. M.Nikitchenko, Gnoseology-based Approach to Foundations of Informatics. In: Ermolayev, V. et al. (eds.) Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011, Kherson, Ukraine, May 4-7, 2011, CEUR-WS.org/Vol-716, ISSN 1613-0073, p. 27-40, online CEUR-WS.org/Vol-716/ICTERI-2011-CEUR-WS-paper-1-p-27-40.pdf
 9. Nikitchenko M.S., Tymofieiev V.G.: Satisfiability Problem in Composition-Nominative Logics of Quantifier-Equational Level. In: Proc. 8-th Int. Conf. ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012. CEUR-WS.org/Vol-848, http://ceur-ws.org/Vol-848/ICTERI-2012-CEUR-WS-paper-38-p-56-70.pdf
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти