Редько Володимир Нікіфорович
Surname: Редько

Name: Володимир

Last name: Нікіфорович

Доктор фіз.-мат. наук

redko@unicyb.kiev.ua

Академік Національної Академії Наук України.
Професор, доктор фізико-математичних наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Редько Володимир Никифорович – засновник кафедри теорії програмування та перший її завідувач. Закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченко у 1959 р. (спеціальність – математика), аспірантуру Інституту кібернетики – у 1963 р. під керівництвом академіка В.М. Глушкова.

Кандидат фізико-математичних наук з 1963 року, доктор фізико-математичних наук з 1972 р., академік Національної Академії Наук України, (спеціальність автоматизовані системи) із травня 2000 р.

Головним науковим досягненням професора В.Н.Редька є відкриття універсальних дескриптивних логік і розв’язання трьох класичних проблем: існування, однозначності й опису всіх дескриптивних логік і алгебр. Цим був закладений логіко-математичний фундамент принципово нового напрямку інформатики – програмології, що інтенсивно розвивається як у нашій країні, так і за кордоном. У рамках цього напрямку вдалося дати повне розвязання ряду принципово складних логіко-математичних проблем, окремі з яких не мали рішення більш п’ятдесятьох років. Зокрема, вирішити проблему Клини про аксіоматизації регулярної і квазірегулярної алгебр, проблему Чорча-Катленда про повноту цілочисельних обчислювальних функцій, проблему Тарського про алгебраїчну характеристику обчислювальних функцій раціонального аргументу і значення, а також аналогічну проблему Мальцева для словникових функцій.

Наукові результати В.Н. Редька, що склали фундамент програмології, увійшли в багато монографій і підручники вітчизняних і іноземних авторів. На ниві програмології і її застосувань виросла ґрунтовна наукова школа з великими міжнародними творчими зв’язками. Її учні з Німеччини, Чехії, Словаччини, Індії і В’єтнаму плідно працюють у своїх країнах. В.Н. Редьком підготовлений 41 кандидат і 2 доктори наук.

За плідну науково-педагогічну роботу був нагороджений орденом Дружби народів (у 1984 р.). Його роботи в галузі нових інформаційних технологій були відзначені Національною Академією Наук премією ім. В.М. Глушкова (1992 р.), був соросовським професором.

Професор В.Н. Редько є членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, членом Науково-технічної ради Міністерства України по справах науки і технологій. Кілька термінів був членом експертних рад ВАК України, експертної ради Національного агентства з питань інформатизації при Президенті України.

Протягом багатьох літ читає фундаментальний курс “Теоретичні основи програмування”, підготував десятки спецкурсів, у т.ч. “Програмні логіки” і “Програмні дефиниторы і дефиниторные процесори”.

E-mail: redko@unicyb.kiev.ua

Редько В.Н. є автором багатьох наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 1. Редько В.Н., Сергиенко И.В., Стукало А.С. Прикладные программные системы. – Киев: Наукова думка,
  1992 – 317 с.
 2. Басараб И.А., Никитченко Н.С., Редько В.Н. Композиционные базы данных. – Київ: Либідь,
  1992. – 191 с.
 3. Редько В.Н., Басараб И.А. Базы данных и информационные системы. – М.: Знание, 1987. – 32 с.
 4. Редько В.Н., Лисовик Л.П. Алгоритмы и формальные системы. – Киев: КГУ, 1981. – 111 с.
 5. Редько В.Н., Жежерун А.П., Зубенко В.В. Введение в операционные системы. – Киев: КГУ, 1990. – 112 с.
 6. V.N. Redko Grundlagen der Programmierung. – Lepzig: Universitat-Verlag, 1994. – 207 p.
 7. Редько В.Н. Дескриптивні системи: ретроспективи та перспективи. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції з програмування, УкрПРОГ`2006, 23-25 травня 2006р., Україна, Київ
 8. Редько В.Н., Редько И.В., Гришко Н.В. Дескриптивные системы: концептуальный базис. Журнал „Проблеми програмування”, №2-3, спеціальний випуск. – 2006, ст. 75-80.
 9. Буй Д.Б., Нікітченко М.С., Омельчук Л.Л., Редько В.Н., Шишацька О.В. Класифікація мов та методів формальних специфікацій програмних систем. International conference “TAAPSD`2008″. Abstracts. – Kyiv–Chernihiv, 2008 – pp. 27–33.
 10. Редько В.Н., Редько И.В., Гришко Н.В. Программологические основания сущносной платформы. Проблемы программирования, №3. -2008р., с.75-83
 11. Редько В.Н., Редько И.В. Экзистенциальные основания композиционной парадигмы. Журнал „Кибернетика и системный анализ”, №2. – 2008, ст. 3-12.
 12. Редько В.Н., Богатирьова Ю.О., Буй Д.Б. Примітивні програмні алгебри функцій множинних (мультимножинних) аргументів та значень. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. Науково-теоретичний журнал Президiї НАН України. – №9. – 2011.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти