Косаревська Наталія Віталіївна
Surname: Косаревська

Name: Наталія

Last name: Віталіївна

Кандидат фіз.-мат. наук

Доцент,

кандидат фізико-математичних наук.

У 1997 році закінчила аспірантуру, факультету кібернетики, Київського університету імені Тараса Шевченка. Дисертація виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.“ Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією“ ( 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень).

З 1997 р. працювала викладачем, доцентом в Військовому інституті при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Працювала в Чехії в університеті ім.Масарика. З 2008 працювала в Європейському університеті. Доцент кафедри ТТП з 2011р.

Н.В. Косаревська проводить практичні заняття з курсу «Сучасні інформаційні технології» (1 курс денної та заочної форми навчання юридичного факультету).

Основні публікації:

 1. Кожаметов А.Т., Косаревская Н.В., Хусаинов Д.Я. Модальное управление системами с запаздіванием // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 1998. –№1(83). – С.52-56.
 2. Косаревська Н.В. Про одну оцінку адекватності декомпозиції лінійних систем // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1995. – в.2. – С.179-185.
 3. Косаревська Н.В., Хусаінов Д.Я. Оцінки розбіжності розв’язків лінійних систем з післядією // Вісник Київського університету, Сер. фіз.-мат. науки. –  1996.  –  в.2. –  С.129-137.
 4. Косаревська Н.В., Хусаінов Д.Я. Модальне керування лінійними системами канонічного виду  із запізненням // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. –  1997.  –  в.1. –  С.201-208.
 5. Косаревская Н.В. Оценка аппроксимации линейных систем  //Украинская конференция “Моделирование и исследование устойчивости систем”.  –   Киев (Украина). –  1995.  –  С.64.
 6. Косаревская Н.В. Критерий качества аппроксимации линейных систем // Вторая Крымская математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Симферополь (Украина). –  1995.  –  С.32-33.
 7. Косаревская Н.В. Оценка устойчивости сложных систем с запаздыванием // Украинская конференция “Моделирование и исследование устойчивости систем”. – Киев (Украина). –  1996.  –  С.67.
 8. Косаревская Н.В. Оценка расхождения решений дифференциально-разностных систем с запаздыванием // Третья Крымская Международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Симферополь (Украина). –  1996.  –  С.11-12.
 9. Kosarevskaya N. Modal control of linear differential systems with delay // Fourth International Conference on Difference Equations and Applications. Extended Abstracts. – Роznan (Poland). –  1998. – pp.201-206.
 10. Kosarevska N., Khusainov D. Modal control and stabilization in systems with delay // Colloquium on differential and difference equations. Extended Abstracts. –  Brno (Cheska republika). –  2000. – pp.71-72.
 11. Косаревская Н.В. Модальное управление в линейных системах дифференциальних  уравнений с запаздыванием / Киевский национальний университет имени Тараса Шевченка. – Киев, 1997. – 22с. – Рус. –  Деп. в ГНТБ Украины  04.04.97, №308 – Ук97 Киев.
 12. Khusainov D., Agarwal R.P., Kosarevskaya N., Kojametov A. Spectrum Control in Linear Stationary Systems with Delay // Computersand Mathematics with Applications. – 1999. – v.39(2000). – pp.39-55.
 13. Косаревська Н.В.Коефіцієнтна стабілізація в лінійних системах із запізненням загального вигляду./Українська конференція. Університет Тараса Шевченка. – 2005р.
 14. Косаревська Н.В. Оцінки наближення в системах з післядією./ Українська конференція. Європейський Університет. – 2009.
 • 1. Кожаметов А.Т., Косаревская Н.В., Хусаинов Д.Я. Модальное управление системами с запаздіванием // Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 1998.- №1(83).- С.52-56.

  2.Косаревська Н.В. Про одну оцінку адекватності декомпозиції лінійних систем // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки.- 1995. – в.2.- С.179-185.

  3.Косаревська Н.В., Хусаінов Д.Я. Оцінки розбіжності розв’язків лінійних систем з післядією // Вісник Київського університету, Сер. фіз.-мат. науки.- 1996. – в.2.- С.129 – 137.

  4.Косаревська Н.В., Хусаінов Д.Я. Модальне керування лінійними системами канонічного виду із запізненням // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки.- 1997. – в.1.- С.201-208.

  5.Косаревская Н.В. Оценка аппроксимации линейных систем //Украинская конференция “Моделирование и исследование устойчивости систем”. - Киев (Украина).- 1995. – С.64.

  6.Косаревская Н.В. Критерий качества аппроксимации линейных систем // Вторая Крымская математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Симферополь (Украина).- 1995. – С.32-33.

  7. Косаревская Н.В. Оценка устойчивости сложных систем с запаздыванием // Украинская конференция “Моделирование и исследование устойчивости систем”. – Киев (Украина).- 1996. – С.67.

  8.Косаревская Н.В. Оценка расхождения решений дифференциально-разностных систем с запаздыванием // Третья Крымская Международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Симферополь (Украина).- 1996. – С.11-12.

  9. Kosarevskaya N. Modal control of linear differential systems with delay // Fourth International Conference on Difference Equations and Applications. Extended Abstracts. – Роznan (Poland).- 1998.-pp.201-206.

  10. Kosarevska N., Khusainov D. Modal control and stabilization in systems with delay // Colloquium on differential and difference equations. Extended Abstracts.- Brno (Cheska republika).- 2000.-pp.71-72.

  11. Косаревская Н.В. Модальное управление в линейных системах дифференциальних уравнений с запаздыванием / Киевский национальний университет имени Тараса Шевченка. – Киев, 1997.-22с.-Рус.- Деп. в ГНТБ Украины 04.04.97, №308-Ук97 Киев.

  12. Khusainov D., Agarwal R.P., Kosarevskaya N., Kojametov A. Spectrum Control in Linear Stationary Systems with Delay // Computersand Mathematics with Applications.-1999.-v.39(2000).-pp.39-55.

  13. Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією. /Дисертація. Київ.-2001 р.

  15. Посібник. Інформатика.(КВ) / Військовий інститут Київського національного університету.

  16.Косаревська Н.В.Коефіцієнтна стабілізація в лінійних системах із запізненням загального вигляду./Українська конференція. Університет Тараса Шевченка.-2005р.

  17. Методичка. Інформатика.(КВ) /Військовий інститут Київського національного університету.

  18 Косаревська Н.В. Оцінки наближення в системах з післядією./ Українська конференція. Європейський Університет.-2009.

  19.Посібник. Сучасні інформаційні технології для юристів.(КВ) /Київський національний університет. Юридичний факультет.

Доцент,
кандидат фізико-математичних наук.

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти