Лавріщева Катерина Михайлівна
Surname: Лавріщева

Name: Катерина

Last name: Михайлівна

Доктор фіз.-мат. наук

Професор,
доктор фізико-математичних наук

У 1959р. після закінчення фізико-математичного факультету Ставропольського державного університету зі спеціальності “математика” була прийнята на роботу в Обчислювальний Центр Української Академії наук. У продовж 1959–1965 рр. під керівництвом проф. Ющенко К.Л. розробляла на адресної мові ряд програм обчислення (сиплекс методу для Михалевича В.С., розкрою матеріалів для Ющенко В.Л., систем сингулярних рівнянь для Іванова В.В., приближених розрахунків для Положего Г.А. КГУ) тощо.

У період (1967–1970) – аспірантка Інституту Кібернетики АН УРСР школи професора Е.Л.Ющенко, під її керівництвом була захищена кандидатська дисертація на базі розробок систем для технічних комплексів “Дніпро-2” під назвою «Метод реалізації трансляторів на основі граматик розпізнаного типу» (1972).

З подачі стратегічної концепції академіка Глушкова стосовно індустрії програм як збирального конвеєра (1975р.) під керівництвом і за особистої участю К.М.Лавріщевої розроблено першу систему автоматизації виробництва програм (АПРОП) з готових модулів, що специфіковані різними мовами програмування ОС ЄС (Асемблер, Фортран, Алгол, ПЛ/1) з їх паспортами і зберігалися в Банку модулів (1976–1985). Лавріщева К.М. вперше в історії вітчизняного програмування визначила і оприлюднила поняття інтерфейсу (1977) та метод зборки модулів у складні програмні структури, основаному на міжмодульному і міжмовному інтерфейсах, як механізмів взаємозв’язку різномовних модулів через посередника передачі даних і необхідного перетворення несумісних переданих типів даних між ними. Розроблена система АПРОП і в ній бібліотека міжмовного інтерфейсу з перетворення нееквівалентних типів даних для зазначених мов програмування були впроваджені в 52 організаціях СРСР, у тому числі в обчислювальних центрах Москви, Ленінграда, Мінську, Ризі, Єревану й ін. Як результат, нею створена нова теорія зборки різнорідних модулів у програмні комплекси, системи і запропоновано новий вид програмування – збиральний. За цими роботами нею захищено докторську дисертацію «Методы, средства и инструменты сборочного программирования» (1989), надруковано монографію «Сборочное программирование» в співавторстві В.Н.Грищенко (1991), а також під її керівництвом захищено декілька кандидатських дисертацій з тематики технології програмування співробітниками  відділу.

К.М.Лавріщева вперше в СРСР розробила концепцію і принципи побудови технологічних ліній (ТЛ), як головного механізму збирального конвеєру індустріального розроблення різних типів програм. Цей новий підхід подано у препринту ІК АН УССР “Основы технологической подготовки разработки прикладных программ СОД” (1987) і пройшов апробацію при розробки прикладного програмного забезпечення системи „Юпітер–470” шляхом побудови 5 ТЛ для реалізації науково-дослідних та інженерних задач в системах  обробки даних (1984–1991).

К.М.Лавріщева – завідуюча лабораторією (1969–1979), наукового відділу СКТБ ПО Інституту кібернетики АН України (1980–1991) та Інституту програмних систем НАН України (1992–2012). Професор з 1991 року з спеціальності “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”. З відділом «Програмна інженерія» (1980) займається проблемами технології програмування та розвитком наукових і технічних питань програмної інженерії (Software Engineering), а саме, технологіями розроблення програм, методами їх тестування та оцінки якості, а також розвитком компонентного та генерувального програмування у напряму індустрії по восьми фундаментальним проектам ДКНТ (1992–1998), НАН і Мін. науки України (1998–2012). При виконанні цих проектів поступово крок за кроком відшліфовувався апарат збирального програмування для застосування на фабриках програм.

К.М.Лавріщева внесла значний вклад в теорію та практику програмування як спадкоємиця професора Ющенко Е.Л. та в програмну інженерію, створив школу з теорії програмної інженерії в Україні, підготував відомих фахівців у цих галузях. Нею поступово  розроблялася концепція академіка Глушкова про зборочний конвеєр, яка завершилась створенням базових основ індустрії програм, обчислень і даних та побудовано за принципом конвеєра студентська фабрики програм в КНУ імені Тараса Шевченко (http://programsfactory.univ.kiev.ua) для накопичення наукових артефактів з дисциплін навчання в університетах, а такою інструментально-технологічний комплекс виробництва і навчання фундаментальних основ програмної інженерії за веб-сайтом http://sestudy.edu-ua.net (2011).

К.М. Лавріщева читає лекції, проводить семінарські, лабораторні та наукові заняття з наступних нормативних та спеціальних курсів:

 1. «Технологія програмування в Інформаційних системах» (4 курс, спеціальність ПІ);
 2. д/б «Програмна інженерія» (4 курс, спеціальність Інформатика);
 3. н/с «Аналіз вимог» (4 курс, спеціальність Інформатика).

Основні публікації:

 1. Лаврищева К.М. Методы программирования. Теория, инженерия, практика. – К.; Наукова Думка, 2006.–451с.
 2. Лаврищева Е,М., Петрухин В.А. Методы и средства  программного обеспечения. М:. Мин. образования  РФ., 2007.-415 с.
 3. Задорожная Н.Т., Лаврищева Е.М. Менеджмент документообігу в інформаційних системах.- Педагогічна  Думка.- Кіев, 2007.-227 с.
 4. Лаврищева Е.М. Становление и развитие модульно-компонентной инженерии программирования в Украине //Препринт 2008-1.-Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, 33с.
 5. Лаврищева Е.М. Программная инженерия – научная и инженерная дисциплина //Кибернетика и системный анализ. – 2008. – №3. – C. 19. – 28.
 6. Лавріщева К.М. Визначення предмету – програмна інженерія //Проблеми програмування. – 2008. – № 2 – 3 (спецвипуск УкрПРОГ’2008) – C. 191 – 204.
 7. Лавріщева К.М. Перспективні дисципліни програмної інженерії //Вісник НАН України – 2008. – № 9. – р. 12 – 17.
 8. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Коротун Т.М. Підходи до інженерії якості сімейств програмних систем //Проблеми програмування. – 2008. – № 2 – 3 (спецвипуск УкрПРОГ’2008) – с. 219 – 228.
 9. Лаврищева Е.М. Классификация дисциплин программной инженерии// Кибернетика и системный анализ.–2008.–№6.–с.3–9.
 10. Лавріщева К.М. Програмна інженерія. МОН №1.4.18-1-1080 від 14.05.08, Друк 16.12..08
 11. Лаврищева Е.М. Грищенко В.Н. Сборочное программирование. Основы индустрии программных продуктов. Наукова думка, Друк. 12.11.2009.
 12. Лавріщева К.М. Генерувальне програмування програмних систем і їх сімейств. Ж.Проблеми програмування, №1, 2009.
 13. Лаврищева Е.М. Сборочное программирование.Теория и практика. Ж. Ж.Кибернетика и системный анализ, №6, 2009
 14. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Слабоспицька О.O., Колєснік А.Л. Особливості процесів керування при створенні сімейств програмних систем. Ж.Проблеми програмування, №3, 2009.
 15. Лаврищева Е.М., Слабоспицкая О.А. Подход к экспертному оцениванию в программной инженерии. Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 4.
 16. Андон П.І., Лавріщева К.М. Розвиток фабрик програм в інформаційному світі // Вісник НАН України. – 2010. – №10. – C.15–41.
 17. К.М.Лавріщева, Г.І.Коваль, Л.П.Бабенко, О.О.Слабоспицька, П.П.Ігнатенко. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті ГП– Електронна монографія, ДРНТІ.– №67–УК–2011 від 5.10.11.–377 с.
 18. Коваль Г.І., Колесник А.Л., Лавріщева К.М., Слабоспицька О.О. Удосконалення процесу розроблення сімейств програмних систем елементами гнучких методологій // Проблеми програмування . – 2010. – №2–3. – C. 261 – 270.
 19. Лаврищева Е.М. Концепція індустрії наукового софтвера і підхід до обчислення наукових задач // Проблеми програмування, №1, 2011. – С. 3–17.
 20. Анісімов А.В., Лавріщева К.М., Шевченко В.П. Про індустрію наукового софтвера.–Conf. Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics, Kiev, Febrary, 2011, Febrary, Ukraine.
 21. Лавріщева К.М., Слабоспицька О.О., Коваль Г.І., Колесник А.О. Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем.–Вісник КНУ, серія фіз.–мат.наук. – 2011. – №1. – С. 151–158.
 22. Лаврішева К.М. Взаємодія програм, систем й операційних середовищ // Проблеми програмування, №3, 2011.– с.13–24.
 23. Лавріщева К.М. Базові основи індустрії програм, обчислень і даних,- Проблеми програмування (Спецвипуск конференції УкрПРОГ–2012). 22-24 травня 2012. с.57–68.
 24. Лавріщева К.М. Інструментально –технологічний комплекс для розробки и навчання прийомам виробництва програмних систем.– Кіїв. –Вісник НАН України, 2012.–№3.–с.17–26.
 25. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Л.П.Бабенко, Слабоспицька О.О., Ігнатенко П.П. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств ПС у контексті ГП.– Електронна монографія.–Укр. Ден. в ДНТБ України від 5.10.11.– №67.–Укр 2011.–277с., Москва, 2012.-ВИНИТИ РФ Реферативный журнал №1-2.
 26. Lavrischeva К., Ostrovski A., and Radetskyi I. Approach to E-Learning Fundamental Aspects of Software Engineering.– Conference ICTERI–12 http://senldogo0039.springer–sbm.com/ocs/home/ICTERI2012
 27. Лавріщева К.М., Стеняшин А.Ю. Підхід щодо трансформації загальних типів даних стандарту ISO/IEC 11404 для використання в гетерогенних середовищах.-В працях конференції «Міжнародна науково-практична конференція «Високопродуктивні обчислення», Кіїв, 2012.
 28. Лаврищева Е.М. Технология электронного обучения базовым основам   программной инженерии.- 2012.- УСиМ.- №3.
 29. Лавріщева Е.М., Зинькович В.М., Колесник А.Л. і  др. Інструментально-технологичний   комплекс розробки и навчання прийомам виробництва програмних систем.– Державна служба інтелектуальної власності України.–  Свідотство про реєстрацію авторського  права на твір.– № 45292, від 27.08.2012.
 30. Лаврищева Е.М., Шевченко В.П.Концепция е-обучения дисциплинам программной инженерии в Киевском национальном университете Украины// Международная научная конференция «Информатизация образования– 2012. Педагогические основы разработки и использования электронных образовательных ресурсов». – Минск, 24– 27 октября 2012, с.239.–  243.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти