Омельчук Людмила Леонідівна
Surname: Омельчук

Name: Людмила

Last name: Леонідівна

Кандидат фіз.-мат. наук

Асистент,

кандидат фізико-математичних наук

Народилася 28 березня 1977 р. в м. Києві. В 1994 р. закінчила СШ №273 та поступила на ф-т кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1999 р. отримала диплом магістра з інформатики.

Працює на кафедрі з 2005 р. на посаді асистента. У 2007 р. під керівництвом професора Нікітченка М.С. захистила кандидатську дисертацію “Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними”.

Область наукових інтересів: формальні методи розробки програм, технології програмування.

Автор 13 наукових праць.

1. Зубенко В.В. Омельчук Л.Л. Програмування // К.: ВПЦ “Київський
університет”, 2011.- 624 с.
2. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського та міжнародних освітніх
стандартів з інформатики // Theoretical and applied aspects of program systems development
(TAAPSD’2007). – Abstracts. – Yalta, Ukraine, 2011. P. 140-145.
3. Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення
бакалаврських робіт // К.: Айс Прінт, 2011. – 32 с.
4. Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових
робіт // К.: Айс Прінт, 2011. – 32 с.
5. Омельчук Л.Л. Формальні методи специфікації програм // К.: УкрІНТЕІ, 2009.
– 78 с.
6. Омельчук Л.Л. Композиційно-номінативні системи специфікацій програм
для об’єктно-орієнтованого програмування // Theoretical and applied aspects of program
systems development (TAAPSD’2008). – Abstracts. – Berdyansk, Ukraine, 2007. P. 52-57.
7. Буй Д.Б., Нікітченко М.С., Омельчук Л.Л., Редько В.Н., Шишацька О.В.
Класифікація мов та методів формальних специфікацій програмних систем // Theoretical
and applied aspects of program systems development (TAAPSD’2008). – Abstracts. –
Berdyansk, Ukraine, 2007. P. 27-33.
8. Омельчук Л.Л. Прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій
програм над метаномінативними даними // Theoretical and applied aspects of program
systems development (TAAPSD’2007). – Abstracts. – Berdyansk, Ukraine, 2007. P. 107-113.
9. Nikolaj Nikitchenko, Ludmila Omelchuk, Stepan Shkilniak: Formalisms for
Specification of Programs over Nominative Data // Electronic computers and informatics (ECI
2006). – Thesis of conference reports. – Košice – Herľany, Slovakia, 2006. P. 134-139.
10. Омельчук Л.Л. Система специфікацій програм над номінативними даними /
/ Theoretical and applied aspects of program systems development (TAAPSD’2006). –
Abstracts. – Kyiv, Ukraine, 2006. P. 96-100.
11.
Омельчук
Л.Л
Система
автоматизації
доведення
теорем
теорії
метаномінативних даних // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2006. – Вип.2. – С.
231–235.
12. ікітченко М.С., Шкільняк С.С., Омельчук Л.Л. Логіки, орієнтовані на
Н
специфікації програм // Проблеми програмування. – 2006. – № 2-3. – С.17-24.
13.Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи для мов специфікацій програм
Theoretical and applied aspects of program systems development (TAAPSD’2004). –
Abstracts. – Kyiv, Ukraine, 2004. P. 57-61.
14. Омельчук Л.Л. Секвенційне числення для композиційно-номінативних логік
часткових предикатів // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип.4. – С. 270–
278.
15. Омельчук Л.Л. Секвенциальные исчисления логик частичных предикатов /
/ Dynamical system modelling and stability investigation. – Thesis of conference reports. –
Kyiv, Ukraine, 2003. P. 410.
16. Омельчук Л.Л. Обчислюваність функцій над метаномінативними даними //
Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип.1. – С . 275-286.

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти