Поляков Сергій Анатолійович
Surname: Поляков

Name: Сергій

Last name: Анатолійовичpsa62@yahoo.com

Науковий співробітник.

1996

 1. Поляков С.А. Алгебра табличних функцій / С.А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 1996. – Вип. 2. – С. 150-155.
 2. Редько В. Н. К основаниям теории реляционных баз данных: табличные алгебры / В. Н. Редько, Ю. И. Брона, Д. Б. Буй; Киев. ун-т. – Киев, 1996. – 105 с. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, № 3189УК-96.
 3. Поляков С.А. Семантика языков запросов в реляционных базах данных: SQL / С.А. Поляков // XI Международная конференция “Проблемы теоретической кибернетики”. – Ульяновск: СВНЦ. – 1996. – С. 24.

1997

 1. Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов / С.А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 1997. – Вип. 3. – С. 205-211.

1998

 1. Поляков С.А. Композиційні структури SQL-подібних мов: фільтрація та повний образ / С.А. Поляков, Д.Б. Буй // Вісник Львівського університету. Задачі та методи прикладної математики. Серія механіко-математична – 1998. – Вип. 50. – С. 24-27.
 2. Буй Д.Б. Композиційні структури SQL-подібних мов: фільтрація та повний образ / Д. Б Буй, С. А. Поляков // Вісник Львівського університету. Сер. механіко-математична. – 1998. – Вип. 50 “Задачі та методи прикладної математики”. – С. 24-26.

1999

 1. Буй Д. Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: мультимножини, рядки, впорядковані таблиці / Д. Б Буй, С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 2. – С. 183-194.
 2. Брона Ю. Й. Композиційна семантика SQL-подібних мов: операції з’єднання / Ю. Й. Брона , Д. Б Буй., С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 4. – С. 100-104.
 3. Буй Д. Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: табличні структури даних, композиції, приклади / Д. Б Буй, С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 1. – С. 130-140.

2000

 1. Brona J. Compositional Approach to the Semantisc of SQL / J. Brona, D. Buy, S. Zagorsky, S. Polyakov // Fifth International Conference “Information Theories & Applications” (September, 1-15, 2000, Varna, Bulgaria). Abstracts. – Sofia: FOI-COMMERE. – 2000. – P. 33-34.
 2. Brona J. Compositional Semantisc of SQL / J. Brona, D. Buy, S. Zagorsky, S. Polyakov // Proc. of the Fourth International Scientific Conference “Electronic Computers and Informations’2000″. – Kosice, 2000. – P. 287-292.
 3. Брона Ю. Й. Композиційна семантика SQL-подібних мов: агрегатні функції / Ю. Й. Брона, Д. Б Буй., С. П. Загорський, С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 1. – С. 178-192.
 4. Брона Ю. Й. Композиційна семантика SQL-подібних мов: групування, маніпулювання даними, приклади / Ю. Й. Брона, Д. Б. Буй, С. П. Загорський, С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 2. – С. 177-185.
 5. Брона Ю. Й. Композиційна семантика агрегатних функцій SQL-подібних мов / Ю. Й. Брона, Д. Б. Буй, С. П. Загорський, С. А. Поляков // Проблемы программирования. – 2000. – № 1-2. – С. 554-565.

2001

 1. В.Н. Редько. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови / Редько В.Н., Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Поляков С.А. – Київ: Видавничий дім “Академперіодика”, 2001. – 198 с
 2. Brona J. Compositional Approach to the Semantisc of SQL / J. Brona, D. Buy, S. Zagorsky, S. Polyakov // Information Theories & Applications. – 2001. – V. 8, N. 3. – P. 133-142.

2007

 1. Буй Д. Б. Три замечания о трехзначной логике Клини / Д. Б. Буй, С. А. Поляков, Е. В. Шишацкая // The Fourth International Conference “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2007). Abstracts (Ukraine, Berdynsk, 4-9 September, 2007). – Київ: Пульсари, 2007. – С. 47-51.

2008

 1. Поляков С.А. Типи даних в стандарті SQL: 2003 / С. А. Поляков, Д. Б. Буй // International Conference “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2008)”. Abstracts (Ukraine, Chernihiv, Kyiv, 22-26 September, 2008). Volume 2. – Київ: Пульсари, 2008. – С. 53-57.
 2. Поляков С.А. Огляд стандартів мови SQL / С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 132-137.

2009

 1. Поляков С.А. Ієрархічні дані в SQL / С. А. Поляков // Современные направления теоретических и прикладных исследований: международная  конференция SWORD, 16-27 марта 2009 г., Одесса: Черноморье. – 2009. – Т. 2. – С. 52-59.
 2. Поляков С. А. Побудова рекурсивних запитів в SQL / С. А. Поляков // International Conference “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2009)”. Abstracts (Ukraine, Chernihiv, Kyiv, September 2009). Volume 2. – Київ: Пульсари, 2009. – С. 204-209.

2010

 1. Поляков С.А. Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних мовах / С.А. Поляков, Д.Б.Буй // Наукові записки НаУКМА . Сер. Комп’ютерні науки. – 2010. – Том 112 . – С. 21-25.
 2. Буй Д.Б. Композиційна семантика рекурсивних запитів в SQL-подібних мовах / Д. Б. Буй, С. А. Поляков // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2010. – Вип. 1. – С. 45-56.
 3. Поляков С.А. Рекурсивні запити в SQL-подібних мовах: приклади, змістовна і формальна семантика. / С.А. Поляков, Д.Б.Буй // Проблеми програмування. – 2010. – №2-3 (Спеціальний випуск). – С.434-439.
 4. Polyakov S. Recursive queries in SQL and their generalization – systems of recursive queries / S. Polyakov, D. Buy // Proceeding of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, September 20-22, 2010, Kosice – Stara Lubovna, Slovakia. – P. 252-257.

2011

 1. Поляков С. А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук / С.А. Поляков – Київ: Видавництво “Науковий світ”, 2011. – 20 с
 2. Поляков С.А. Операційна та денотаційна семантика рекурсивних запитів в табличних базах даних / С.А. Поляков, Д.Б. Буй // International Conference “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2011)”. Abstracts (Ukraine, Yalta, Kyiv, September 2011). Volume 2. – Київ: Пульсари, 2011. – С. 204-209

2012

 1. Поляков С.А. Композиційна семантика гіперкубів даних
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти