Русіна Наталія Геннадіївна
Surname: Русіна

Name: Наталія

Last name: ГеннадіївнаАсистент

З 1989 по 1995 рік навчалася на факультеті кібернетики в Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Отримала другу вищу освіту по спеціальності «Правознавство» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000 році.

З 1997 року працювала на посаді асистента кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор методичних праць з курсів “Інформатика та ОТ”, “Сучасні інформаційні технології” для студентів 1 курсу денної форми навчання, “Правова статистика” для студентів 5 курсу заочної форми навчання юридичного факультету

З 2011 року працює на посаді асистента кафедри ТТП факультету кібернетики.

В 2012 році закінчує магістратуру по спеціальності «Освітні вимірювання».

Навчається в аспірантурі (заочна форма) за спеціальністю – 13.00.02 Теорія та методика навчання (інформатика).

Н.Г. Русіна проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття з наступних нормативних та спеціальних курсів:

 1. «Сучасні інформаційні технології» (1 курс юридичного факультету);
 2. «Інструментальні засоби програмування» (1 курс магістратури заочної форми навчання спеціальності Інформатика).

Останні публікації:

 1. Криміналістичні етапи розслідування банківських злочинів і сучасні проблеми стадій кримінального процесу / Русіна Н.Г. // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана – Київ: ВГЛ «Обрії», 2009 – С.223-226.
 2. Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання / Русіна Н.Г. // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010). – К., 2010. – Ч ІІ. С.380-381.
 3. Русіна Н.Г. Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М.Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч.3. С.225-230.
 4. Русіна Н.Г. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 28: збірник наукових праць / за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С.201 – 207.
 5. Оцінювання знань студентів з курсу «Сучасні інформаційні технології» при кредитно-модульній системі організації навчального процесу / Русіна Н.Г., Малєжик М.П. // Підготовка викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань: Тези міжнародного семінару молодих науковців (Кіровоград, Україна, 11-14 травня 2011 р.). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,  2011. С.64-67.
 6. Використання  новітніх інформаційних технологій в юриспруденції / Русіна Н.Г. // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2011. С.67-69.
 • 1. Русіна Н.Г. Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М.Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч.3. – 326 с.
 1. 2. Русіна Н.Г. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 28: збірник наукових праць / за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 353с.

Конференції

 1. Русіна Н.Г. Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010). – К., 2010. – Ч ІІ. – 410 с.
 2. Русіна Н.Г., Малєжик М.П. Оцінювання знань студентів з курсу «Сучасні інформаційні технології» при кредитно-модульній системі організації навчального процесу.      Підготовка викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань: Тези міжнародного семінару молодих науковців (Кіровоград, Україна, 11-14 травня 2011 р.). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,  2011. – 112 с.
 3. Русіна Н.Г. Використання  новітніх інформаційних технологій в юриспруденції. Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2011. – 96 с.
 4. Русіна Н.Г. Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей. Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція 3-4 жовтня 2011 року (Тези доповідей). – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 82 с.
 5. Русіна Н.Г. Технологія створення тестових завдань з курсу «Сучасні інформаційні технології» для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standart”.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти