Вінник Вадим Юрійович




Surname: Вінник

Name: Вадим

Last name: Юрійович

кандидат фіз.-мат. наук

Асистент,

кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут (зараз — Житомирський державний технологічний університет) у 1998 р., у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом акад. В.Н.Редька.

Область наукових інтересів:

 • Моделі семантики програм;
 • Методи специфікації та верифікації програм;
 • Декларативне та функціональне програмування;
 • Дискретно-подійне імітаційне моделювання.

В.Ю. Вінник читає лекції, проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття з наступних нормативних та спеціальних курсів:

 1. «Програмування» (2 курс спеціальності Інформатика);
 2. «Теорія алгоритмів та математична логіка» (3 курс спеціальності Соціальна інформатика;
 3. д/б «Формальні методи специфікації програми» (4 курс, спеціальність Інформатика).

Вадим Юрійович є куратором, керівником виробничої практики, керівником курсових та бакалаврських робіт.

Основні публікації:

 1. Вінник В.Ю. Поняття рівності в середовищі експлікативного програмування (на прикладі абстрактних типів даних) // Проблемы программирования. — 2002. — № 3–4. — С. 33–43.
 2. Винник В.Ю. Модификация метода IOTA для неиерархических типов // Кибернетика и системный анализ. — 2003. — № 1. — С. 167–176.
 3. Вінник В.Ю. Композиційні моделі літерних структур слів // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. — 2002. — № 1. — С. 199–207.
 4. Вінник В.Ю. Структури функцій символьної обробки літерного рівня // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. — 2002. — № 2. — С. 169–178.
 5. Вінник В.Ю. Композиційна семантика мови Рефал // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: технічні науки. Спец. випуск за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційно-комп’ютерні технології 2002”. — 2002. — С. 44–52.
 6. Винник В.Ю. Язык Haskell с точки зрения композиционного программирования / Ю.В. Винник, Т.С. Парфирова // Матеріали 8-ї Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем».
 7. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова Сі. — Житомир: ЖДТУ, 2007. — 328 с.
 1. T. Parfirova, V. Vinnyk. Superposition of Acyclic Programs. First International Workshop Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT’11), Kirovograd, Ukraine, May, 11-13 2011, Proceedings Volume 2, P. 229-234.
 2. Винник В.Ю., Парфирова Т.С. Суперпозиции ациклических программ. Проблемы теоретической кибернетики. Материалы XVI Международной конференции, Нижний Новгород, Россия, 20-25 июня 2011 г., С. 92-95.
 3. Винник В.Ю., Парфирова Т.С. Язык Haskell с точки зрения композиционного программирования. Матеріали 8-ї Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» – TAAPSD’2011, Ялта, Україна, 19-23 вересня 2011 р.
  Новини
  Дошка оголошень
  Цікаві факти