аспірантура


Кафедра теорії програмування заснована у листопаді 1971 року. В 2004 році кафедра перейменована на кафедру теорії та технології програмування. Науковці кафедри зай­маються сучасними проблеми кібернетики, програмування, інформаційних технологій, програмної інженерії тощо.

Головним напрямком наукових досліджень кафедри є теоретична та прикладна програмологія. В рамках цього напрямку вдалося знайти вирішення низки проблем, що мають фундаментальне значення для шляхів подальшого розвитку інформатики та інформаційних технологій. На кафедрі ведуться дослідження та розробка інструменталь­них засобів підтримки баз даних/знань в адаптивних технологіях програмування, CASE-технологій, розробка об’єктно-орієнтованих інструментальних засобів побудови навчальних середовищ на базі композиційних технологій.

На кафедрі ТТП готують фахівців з вищою освітою денної та заочної форм навчання за напрямом прикладна математика (0802) спеціальності – інформатика (080200) з кваліфікацією: бакалавр – 4 роки (6.080200), спеціаліст – 1 рік (7.080200), магістр – 2 роки, (8.080200). Після отри­мання кваліфікації спеціаліст чи магістр, студент може продовжувати навчання в аспірантурі за спеціальностями «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» (01.05.01) та «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» (01.05.03) на денній (3 роки) чи заочній (4 роки) формі навчання.

Завідувач кафедри –доктор фізико-математичних наук, професор Микола Степанович Нікітченко.

На теперішній час на кафедрі працює 18 викладачів та наукових співробітників, з них 5 професорів, докторів фізи­ко-математичних наук та 8 доцентів, кандидатів фізико-математичних наук. Цей значний науково-педагогічний потенціал кафедри дозволяє їй вирішувати складні сучасні проблеми теоретичної інформатики, які спрямовані на створення нових інформаційних технологій.

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти