Всесвітній День Логіки (World Logic Day)


Перший Всесвітній День Логіки (1st World Logic Day)14.01.2019 р. пройшов Перший Всесвітній День Логіки (1st World Logic Day).

Семінар, присвячений Першому Міжнародному Дню Логіки

У 1-ий Всесвітній День логіки в Києві ініціативною групою логіків було утворено Українське Логічне Товариство (Ukrainian Logic Society) як неформальне об’єднання логіків України.

Приєднатися можуть всі охочі фахівці: учені, філософи, інженери — професійна робота або особисті інтереси яких лежать в області логіки та суміжних дисциплін (як з боку математики, так і філософії, інформаційних технологій, мовознавства та психології). Вступ до Товариства не накладає ніяких зобов’язань.

Головою новоутвореного Товариства обрано Нікітченка Миколу Степановича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шеченка.

Електронна адреса Товариства: UkrainianLogicSociety@gmail.com

Доступні тези доповідей семінару “Логіка та її застосування”.


January 14, 2019 was the first World Logic Day.

At the 1st World Logic Day in Kyiv, an initiative group of logicists formed the Ukrainian Logic Society as an informal association of logicists in Ukraine.

 • Sergiy Bogomolov, The Australian National University
 • Andrew Yalovets, Institute of Software Systems, National Acedemy of Sciences of Ukraine, Kyiv
 • Ioachim Drugus, Institute of Mathematics and Computer Science, Chisinau, Moldova
 • Igor Zenonovych Dutsiak
 • Yaroslav Kokhan, Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
 • Volodymyr Navrotskyi, Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
 • Mykola Nikitchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Ievgen Ivanov, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Liudmyla Omelchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Nataliia Rusina, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Taras Panchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Oliksii Chentsov, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Dmytro Terletskyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Oksana Shkilniak, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Stepan Shkilniak, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Оlena Shyshatska, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Vitalii Zubenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Volodymyr Kuzenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Alexander Lyaletski, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Grygoriy Zholtkevych, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv
 • Lyudmyla Polyakova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

and other scientists participated in the meeting.

Nikitchenko Nikolay Stepanovich, Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Theory and Programming Technology at the Faculty of Computer Science and Cybernetics of the Taras Shechenko National University of Kyiv was elected the head of the newly formed Society.

Email of the Scoiety: UkrainianLogicSociety@gmail.com

Theses of Logic and its Applications workshop are available.

Details about international events can be found at:

Other links:

Co-organizers:

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти